Çocuklar İçin Felsefe, 1970’li yıllarda ABD’de Montclair Eyalet Üniversitesinde Felsefe Profesörü olan Matthew Lipman tarafından soruşturma temelli eğitim stratejisinin bir parçası olarak tasarlanmıştır.

“Geleneksel eğitim anlayışının yarattığı en büyük hayal kırıklığı, akla uygunluk idealine yaklaşan insanlar yaratmadaki başarısızlığıdır… Mevcut ders programında, öğretim yönteminde, öğretmen eğitiminde, teste dayalı eğitim anlayışında akla uygun bir düzen inşa etmemiz gerekiyor, böyle bir dünyanın ortaya çıkması için nasıl bir eğitime ihtiyacımız var, böyle bir eğitimin ortaya çıkması için nasıl bir ders programı oluşturmamız gerekiyor?” (Lipman, Philosophy Goes to School, s.16-17)

Lipman’ın soruşturması ışığında doğan Çocuklarla Felsefe; tartışma becerisi, eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi kazandıran bir yolculuktur.

Bu disipline göre yapılandırılmış atölyelerimizin her biri, bir hikaye üzerinden belirli kavramlar ışığında işlenir. Grup olarak bu kavram üzerinden tartışmalar yapılır, değerlendirme ile sonuçlandırılır.

 Çocuklar için Felsefe (P4C) niçin gereklidir sorusunun yanıtı ise;

 • Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini geliştirir.

 • Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi ve düşünce bütünlüğü oluşturabilmeyi sağlar.

 • Dili etkili kullanma ve kendini ifade edebilme becerisini geliştirir.

 • Farkındalığı artırır, özgüven ve özdisiplin gelişimine katkı sağlar.

 • Farklı açılardan bakabilme, karşıt görüşe saygı duyabilme ve akılcı tartışmalar yürütebilme becerisini geliştirir.

 • Kavramları tanımlama, sınıflama, ayırt etme becerilerini geliştirir.

 • Genellemelerden kaçınıp, kavramsal ifadelerde tutarlılık sağlama becerisini kazandırır.

 • Sorgulama ve argüman geliştirme becerisini geliştirir.

 • Mantık hatalarını tanıyabilme ve itiraz geliştirebilme becerilerini kazandırır.

 • Varsayımları belirleyebilme gibi üstün kabiliyetlerin kazanımını sağlar.

 • Merak ve soru sorma gibi çocukların potansiyellerinde var olan yetileri geliştirir ve kaybolmasına engel olur.

 • Kendini anlama, evreni anlama, ahlak, toplumsal yaşam ve mantık konularında sorgulama yapma olanağını sağlar.

 • Çocukların bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmasını destekler. Ve akademik başarısına büyük oranda katkı sağlar.

 • Dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda destekleyici etkisi vardır.

 • P4C, tüm disiplinlerde kullanılmak üzere tasarlanan, çocukların ve gençlerin küresel bireyler olarak bakış açılarına ve deneyimlerine değer veren bu diyalog odaklı yöntem 40 yılı aşkın süredir dünya çapında uygulanan UNESCO tarafından onaylanan pedagojik bir işleyiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Çouğumun P4C atölyesine katılması için kaç yaşında olması gerekir ?

       -7 ila 14 yaş arasındaki ve bu yaşlarını doldurmuş her çocuk atölyelerimize katılabilir.

2. Atölyeler ne kadar sürüyor?

        -Atölyelerimiz 4 oturum şeklindedir. Her hafta sonu 1 saatlik oturumlar şeklinde yüz yüze gerçekleşir.

3. Oturumları tamamladıktan sonra tekrar devam etmek istersek yine aynı konular mı tartışılacak?

        -Hayır. Her bir oturumumuz birbirinden farklı içerikte ve farklı kazanımdadır. Bir oturumda sanat felsefesi üzerine bir hikaye tartışırken diğer oturumda ahlak felsefesi üzerine bir hikaye ya da kavram tartışıyor olacağız. Bu nedenle P4C programı öğrencinin katılıp mezun olacağı bir program değil, bir yaşam tarzı olarak sürekliliğin ön görüldüğü bir programdır.

4. Atölyeler ne zaman başlayacak ve ne sıklıkta olacak ?

         -Belirli aralıklarda başlayan atölyelerimizin duyuruları sosyal medya hesabımızdan yapılacaktır. Ek olarak sitemizde her zaman aktif bulunan talep formunu da doldurmayı unutmayınız.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz ?