Okul seçimi ve meslek seçiminde eğitim&tercih danışmanlığının birçok katkısı vardır. Öğrenciler ve ebeveynler bu hizmetlerin sonrasında sağlıklı bir tercih yapacak ve eğitim hayatlarında doğru tercihlerle ilerleyeceklerdir. Anne ve babaların zihnindeki güvenlik ile alakalı ön yargılar giderilecek ve çocukların sağlıklı ve başarılı bir eğitim sürecinden geçmesi sağlanacaktır.

 •  Öğrencilerin başarılı olması için en uygun okullar ve okulun sunduğu ayrıcalıklar titizlikle araştırılır. Aile ve öğrencilere sunulur.

 •  Eğitim hayatının güvenli ve disiplinli bir ortamda geçmesi sağlanarak, öğrencilerin başarılı olması sağlanır.

 •  Anne ve babaların seçim konusundaki kaygıları giderilir..

 •  Öğrencilerin uyumlu olabileceği ve ders konusunda verimli olabileceği okul seçimleri yapılır.

 •  Seçilen okullar hakkında detaylı araştırmalar, hangi bölümlerin olduğu, sınıf mevcudu, eğitim sistemi ve öğrenciye yararlı olabilecek her türlü konu hakkında detaylı ve titiz bir çalışma yürütülür.

 •  Anne ve babalara çocuklarının fikrini sorma ve önemseme gibi konularda telkinler verilir ve çocukların kendi eğitimlerinde söz hakkı sahibi olması sağlanır.

 •  Öğrencilere ve ailelere okulun eve olan uzaklığı değil, öğrenciye sağladığı kaliteli eğitimin öneminden bahsedilir. Çocukların yetenekler, duruşu ve karakteri göz önünde bulundurularak onun rahat bir eğitim hayatı geçirebileceği okul seçilir.

İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite gibi eğitim dönemleri için danışmanlık desteği almak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha doğru ve mutlu tercihler yapmasını sağlayacaktır. Ayrıca ulusal sınavlar ile öğrenci alan Lise ve Üniversiteler için yazın tercih dönemlerinde de bu profesyonel desteği almak, ailelerin ve öğrencilerin gelecek kaygısını azaltarak mevcut durumda en iyi seçimi yapmalarını kolaylaştıracaktır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?

Yaşadığımız hayattan daha iyi anlamlandırabilmek için hep bir değişim arzusu ile yaşarız. Bu enerjinin anlamlandırılması, belli bir odağa yönlendirilmesi, basit, net ve kolay hale getirilip elle tutulur sonuçlara dönüştürülmesi çoğunlukla zorlayıcı ve keşif gerektiren bir süreçtir.

Bu süreçte koçluk anlamlandıran; odaklanmayı sağlayan, netleştiren, kolaylaştıran, derinleştiren ve harekete geçiren ilişki çerçevesinin bütünüdür. Koç ise bu çerçevenin içinde kişinin hayatının yeni resmini oluşturmasında yol arkadaşıdır.

Danışanın gerçekleştirmek istediği şeyi keşfetmek, açıklığa kavuşturmak ve ona uymak, danışanın kendini keşfetmesini teşvik etmek ve danışanın geliştirdiği çözümler ve stratejiler ortaya çıkarmak koçun üstlendiği temel misyonlardır.

Öğrenci koçu, öğrencilerin bazı özelliklerini göz önünde bulundurup kişilerin;

 • Okuldaki başarısını yükseltmek ve takip etmek,

 • Sınav sürecindeki endişelerin azaltılmasına,

 • Sınav başarısının takibi ve yükseltilmesi,

 • Aile içerisinde iletişim yönündeki problemlerin azalmasına yardım etme,

 • Sosyal ve arkadaş iletişimlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sunmak,

 • Kültürel, sosyal ve sanatsal aktivitelerle alakalı ilgisinin yükselmesi ve teşvik etmek,

 • Yeteneklerini ve ilgisini tespit edip, mesleki anlamda yönlendirmeler,

 • Sağlıklı yaşam, başarılı çalışma, zaman yönetimi gibi akıcı izlenimler oluşturmak ve süreci takip etmek,

 • Özel dersleri olan öğrencilerin bu derslerdeki başarısını arttırma

Gibi pek çok bireysel alandaki başarısına destek olur.

SINAV KOÇLUĞU NEDİR ?

Sınav koçluğu, öğrencinin potansiyelinin ortaya çıkarılmasını, hedeflerinin daha net şekilde belirlenmesini ve öğrenciyi sonuca ulaştıracak programlar bütününü kapsar. Sınav koçluğu çalışmaları kapsamında şu kazanımlar sağlanır:

 • Öğrencinin başarılı ve başarısız yönlerinin ortaya çıkarılarak sınava kadar tüm olumsuzlukların giderilmesi.

 • Öğrencinin istek ve ihtiyaçlarının saptanarak düzenli bir program uygulanması.

 • Öğrenciyi sınavda başarılı kılacak etkin çalışma yönteminin öğrenilmesi.

 • Öğrencinin ders çalışırken ve sınavda süreyi faydalı şekilde kullanmayı öğrenmesi.

 • Öğrencinin sorumluluk duygusu kazanması.

Sınav koçluğunda hedef, öğrenciye çok ders çalıştırmaktan ziyade, ders çalışılan sürenin en verimli olacağı hale getirmektir. Öğrencinin saatlerce, herhangi bir aktivitede bulunmadan ders çalışması, dersten soğumasına ve dikkat kaybına neden olur. Çalışma programı, öğrencinin çalışma şevkini üst seviyede tutar ve öğrencinin başarılı olma yolunda hızlı bir adım atmasını sağlar.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz ?